Visonic PowerMax Alarme am Home Assistant

Mir hunn eng relativ “al” Alarmanlag déi zu enger Zäit installéiert ginn ass wou d’Hiersteller nach keng Cloud Serviceer haten fir se à Distance ze verwalten.

Den offiziellen Zousatz Modul vum Hiersteller kascht +300€, an dat ouni d’Installatioun.

Ech hunn et fir ënnert 10€ hikritt.

An hei kënnt den Home Assistant an d’Spill, zesummen mat der Kommunitéit vun Entwécker déi an hierer Fraizäit Plugin fir dësen Eco-System entwécklen.

Am Home Assistant Community Store befënnt sech een Add-On fir Visonic Alarmanlagen.

De Code souwéi Dokumentatioun sin och um Github ze fannen:

https://github.com/davesmeghead/visonic

Dësen Add-on erméiglecht:

 • Verwalten vun der Alarmanlage iwwert ee Netzwierk
 • Benotzen vun den Alarm Sensoren (Fënster Kontakten, Bewegungs melder etc..) als Sensoren am Home Assistant
 • All dëst ouni Cloud Funktioun, d.h. et bléift alles lokal

Alles wat benéidegt gëtt:

 • ESP8266 mat 4 Dupont Kabel
 • Master Eprom Download Code (gëtt an der Alarm Anlage selwer définéiert)
 • Home Assistant mam “Community Store” Add-On an ESPHome
 • e bëssi Zäit

Käschtepunkt: wäit ënnert 10€

Den ESP8266 gëtt mat ESPHome programméiert, an suergt dofir dass den Seriellen Interface vum System am lokale Netzwierk accessible ass, quasi een Dolmetscher also.

De Programm fir den ESPHome ass schnell erklärt:

<code>wifi:
 ssid: WIFI SSID
 password: PASSWUERT
 reboot_timeout: 1800s       
 power_save_mode: none

#Externe Komponent fir ESPHome lueden
external_components:
 - source: github://oxan/esphome-stream-server

#Hardware Log aus schalten, déi Pins gi fir den UART Bus gebraucht
logger:
 level: DEBUG
 baud_rate: 0 

uart:
 id: uart_bus
 baud_rate: 9600
 tx_pin: 1
 rx_pin: 3
 stop_bits: 1
 data_bits: 8
 parity: NONE

#Port definiéieren op deem de Kontroller déi Seriell Data um lokale Netzwierk publizéiert.
stream_server:
  uart_id: uart_bus
  port: 10077</code>

Dëse Port, an dësem Beispill 10077, gëtt spéider am Add-on uginn fir dass d’Kommunikatioun funktionéiert.

Verkabelung

Den ESP8266 ass relativ kleng a kann am Gehäis vun der Zentrale “verstoppt” ginn.

Verkabelung vum ESP an der Alarm Anlag – Platine
 • Roud – VCC (3,3V)
 • Schwaarz – (GND)
 • Gréng – TX (-> RX um ESP)
 • Blo – RX (-> TX um ESP)
Verkabelung vum ESP

Konfiguratioun vum Add-On

Soubal den ESP8266 mam Wifi verbonnen ass kann ee mat der Konfiguratioun vum Add-on ufänken:

Start vun der Konfiguratioun – Ethernet auswielen
IP Adress vum ESP Kontroller agin souwéi den Port deen am ESPHome Code déinéiert ass.

Home Assistant Front-End

Am Front-End tauchen dann déi eenzel Sensoren a Komponenten op.

Add-On gelueden an Sensoren sinn erkannt

Da kann ee sech eng Vue zesumme klicken mat den gewënschten Informatiounen

Beispill vun verschidde Vue am Home Assistant

Um Smartphone gesäit et dann esou aus, praktesch fir vun auswärts ze kucken op d’Alarme un ass.

Vue um Smartphone fir Alarm Anlag unzeschalten

Uschalten vun der Alarme iwwert de Smartphone:

Smartphone – Pin Code erfuerderlech

Wann de System bis am Home Assistant kann een sech Automatisme erstellen, wéi zum Beispill:

 • Alarm automatesch uschalten wa kee méi doheem ass.
 • Notifikatioun op den Smartphone wann Alarme Status ännert, oder am Fall vun enger Alarme
 • Mëttels Bewegungsmelder vun der Alarme d’Luuchte un- oder ausschalten.

Permanent link to this article: https://www.hiscorebob.lu/2023/10/visonic-powermax-alarme-am-home-assistant/

Hannerlosst eng Noriicht:

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.